Årsskrift for Vatne sogelag : 2003

Skriftstyre 2003: Borgny Helland, Margrethe Ulvestad Hofseth, Inger Hagset, Sverre Eik, Per Bjørkevoll, Johan Skogvoll og Roger Hatlehol ; [Utgitt av] Vatne sogelag
Årsskrift for Vatne sogelag Bok utgitt 2003 Hylleplass: SOGELAG L948.39 Å

Ledig på hovedbiblioteket

Ålesund bib Hoved Lokal: 3 av 3 ledig (1 ikke til utlån) (Plassering: lokalsaml., magasin)