Årsskrift for Skodje sogelag : 2003

Skriftstyre: Louis Giske, John Hauge, Ottar Grindvik, Øystein Strømsvik, Jon Stette, Harald Honningdal, Dag Brusdal ; Utgjevar: Skodje sogelag
Årsskrift for Skodje sogelag Bok Nynorsk utgitt 2003 Dikt Hylleplass: SOGELAG L948.39 Å

Ledig på hovedbiblioteket

Ålesund bib Hoved Lokal: 3 av 3 ledig (1 ikke til utlån) (Plassering: lokalsaml., magasin)